Hlavním úkolem redakce je vytvářet pro Iurium pravidelný obsah, a to pod hlavičkou šéfredaktora. Redakce se skládá z pěti až sedmi členů, přičemž každý člen redakce vytváří články na dané téma. Cílem redakční rady je dbát na kvalitu publikovaných článků na našem serveru. Má celkem osm interních členů, kteří jako jednotlivci vystupují jako recenzenti pro jednotlivé obory. Kromě toho se na recenzích podílí také externí členové rady.

Šéfredaktor

Jiří Jarolím

 

Zástupce šéfredaktora, HR agenda

JUDr. Leoš Kudlík

 

Redakce

Mgr. Bc. Štefan Rehák

Mgr. Kristýna Pavlíková

Mgr. Michael Šatylov

Adéla Lindnerová

Mgr. Martin Horvát

Mgr. Vladimír Sharapaev

 

Předseda redakční rady

JUDr. Lukáš Dořičák

 

Interní členové redakční rady

Mgr. David Baroš

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.

JUDr. Lukáš Dořičák

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Mgr. John A. Gealfow

Mgr. Tomáš Grygar

JUDr. Jan Lasák, Ph.D. LL.M.

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.

 

Externí členové redakční rady

JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D.

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI

JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. (Ústavní soud)

JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Houdek

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

JUDr. Martin Kopa, Ph.D.

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D

Mgr. et Mgr. Lukáš Ryšavý, Ph.D.

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

JUDr. Renata Šínová, Ph.D.

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.