Hlavním úkolem redakce je vytvářet pro Iurium pravidelný obsah, a to pod hlavičkou šéfredaktora. Cílem redakční rady je dbát na kvalitu publikovaných článků na našem serveru. Má celkem osm interních členů, kteří jako jednotlivci vystupují jako recenzenti pro jednotlivé obory. Kromě toho se na recenzích podílí také externí členové rady.

Šéfredaktor

JUDr. Leoš Kudlík

 

Redakce

Mgr. Adéla Lindnerová

JUDr. Vladimír Sharapaev

Mgr. Denisa Linhartová

Mgr. Klára Tomešová

JUDr. Martin Horvát

Mgr. Jiří Jarolím

JUDr. Aneta Rejchrtová

Nikola Vacková

Mgr. Kristýna Pavlíková

 

Předseda redakční rady

Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

 

Interní členové redakční rady

Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Mgr. Ing. John A. Gealfow

JUDr. Tomáš Grygar

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.

 

Externí členové redakční rady

JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D.

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI

JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D.

JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Houdek

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

JUDr. Martin Kopa, Ph.D.

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lukáš Ryšavý, Ph.D.

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

JUDr. Renata Šínová, Ph.D.

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.