• Dvojí metr v právním státě

    Trest odnětí svobody je veřejnoprávní sankce, jako taková tedy musí sledovat veřejný zájem. Pokud tento veřejný zájem jakkoli ohrozím, nemohu očekávat nic jiného než omezení mých ústavou zaručených práv na svobodu pohybu, tj. v tomto případě...