• Obecní zřízení v Čechách 1849-1919

    1. Úvod Těžiště mého příspěvku představuje zákonná úprava obecního zřízení platného v Čechách od poloviny 19. století do období krátce po první světové válce. Téma jsem koncipoval dle hypotézy, že právě legislativa přijímaná v uvedeném časovém rozpětí...

  • Úloha Senátu

      Úvod „Zákonodárný sbor se skládá ze dvou částí, z nichž jedna drží na uzdě druhou tím, že má moc pozastavovat zákony. Obě jsou vázány mocí zákonnou, a ta je zase vázána mocí zákonodárnou.“[1] Charles...