• Úloha Senátu

      Úvod „Zákonodárný sbor se skládá ze dvou částí, z nichž jedna drží na uzdě druhou tím, že má moc pozastavovat zákony. Obě jsou vázány mocí zákonnou, a ta je zase vázána mocí zákonodárnou.“[1] Charles...

  • Proč chráníme zaměstnance i proti jejich vůli?

    Zásada rovného zacházení je jednou ze stěžejních zásad pracovního práva. Jedná se o praktickou realizaci čl. 2 Listiny základních práv a svobod[1], jenž pojednává o rovnosti v důstojnosti a právech. Z této zásady vyplývá požadavek, aby právní...