• Proč chráníme zaměstnance i proti jejich vůli?

    Zásada rovného zacházení je jednou ze stěžejních zásad pracovního práva. Jedná se o praktickou realizaci čl. 2 Listiny základních práv a svobod[1], jenž pojednává o rovnosti v důstojnosti a právech. Z této zásady vyplývá požadavek, aby právní...