• Deep link ve světle autorského práva

    Úvod Kdy je odkaz porušením autorského práva a kdy nikoli? To je otázka, nad kterou se zamýšlí řada autorů;[1]otázka, kterou se zabývala řada soudů[2] a ke které zaujala řada institucí různé postoje.[3] Autoři zabývající se touto...

  • Licence k fotografickému dílu

    Úvod Běžný vlastník chytrého telefonu či fotoaparátu si zřejmě neuvědomí, jaké následky má zmáčknutí spouště. Profesionální fotograf však už ví, že se vznikem jeho díla mu také vznikají další práva a povinnosti, s nimiž je potřeba...