Americké basketbalistky odstoupily od kolektivní smlouvy z roku 2013. Poprvé v historii dosáhnou na spravedlivé odměny

1525 0
1525 0

V posledních letech sportovní veřejností čím dál více rezonuje téma rozdílných odměn mužů a žen v profesionálním sportu. Kromě národního týmu amerických fotbalistek, které se lepších podmínek a odměn domáhají žalobou u amerických soudů (psali jsme zde), se do boje za lepší podmínky vrhly rovněž hráčky nejvyšší americké basketbalové ligy tzv. WNBA.

Představení autora

Mgr. Denisa Linhartová (PF UK) je advokátní koncipientkou JUDr. Aleny Němcové, Ph.D., advokáta

a členkou Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru.

Jak vyplývá z průzkumu společnosti Sporting Intelligence, nejlépe placenou mužskou ligou světa je nejvyšší basketbalová liga v Severní Americe (NBA).[1] Nejlépe placenou ženskou ligou je ženská část této soutěže (WNBA), která je současně považována za jedinou plně profesionální ženskou ligu na světě.[2] Ačkoliv se tak jedná o nejlépe placené ligy světa mužů a žen, rozdíl v odměnách hráčů a hráček je alarmující.

 

Odměny

Zatímco průměrná roční odměna hráček WNBA v roce 2017 činila 75 tisíc amerických dolarů (USD), hráči NBA si v průměru vydělali 7,1 milionů USD (tedy 96x více).[3] Průměrnému hráči NBA tak stačily 4 dny na to, aby získal roční odměnu hráčky WNBA. Odměny hráček sice každoročně rostou o cca 2 tisíce USD, odměny hráčů však meziročně vzrostly v průměru o 285 tisíc USD. Zatímco v roce 2019 tak průměrná roční odměna hráček činila 79 tisíc USD, basketbalisti si přišli za stejné období na 7,67 milionů USD.[4] Nejhůře placené hráčky při mzdě 42 tisíc USD tak nedosáhly ani na průměrnou roční mzdu zaměstnanců na plný úvazek v USA ve výši 47 tisíc USD,[5] přičemž průměrný hráč NBA ji vydělá za 53 hodin (a nejhůře placený hráč NBA za cca 19 dní).[6]

 

Příjmy lig

Odměny hráčů a hráček jsou úzce spjaté s příjmy obou lig. Ze statistiky ročních příjmů NBA vyplývá, že tyto byly v sezoně 2015/16 přibližně 5,9 miliard USD, v následující sezoně 7,36 miliard USD a v roce 2018/19 dokonce přesáhly 8 miliard USD.[7] Příjmy WNBA nejsou veřejné, autoři analýzy Forbes je odhadují na cca 60 milionů USD.[8] V porovnání s příjmy NBA se sice jedná o částku bagatelní, nelze však říct, že by ženský basketbal nebyl populární. V první řadě je třeba zmínit skutečnost, že zatímco v lize NBA soutěží 30 týmů, ve WNBA je jich pouze 12. Sezona NBA tak zahrnuje výrazně větší počet zápasů, které se podílejí na vyšších příjmech (příjmy z televizních práv, prodeje vstupenek, merchandise apod.). WNBA se sice snaží o propagaci ligy i poměrně inovativními kroky (např. povolení loga hlavního sponzora na dresech, kampaň cílená na LGBT komunitu, vysílání živých zápasů na síti Twitter či zařazení hráček WNBA ve hře NBA na herní konzoli Xbox),[9] sám zakladatel ligy však prohlásil, že pokroky nejsou takové, jaké očekávali, neboť tomu „nevěnovali dostatek pozornosti“.[10] To potvrzují i výroky hráček, které vedení dlouhodobě kritizovaly za nedostatečnou snahu o propagaci ligy.[11]

 

Podíl na příjmech ligy

V roce 2019 bylo mezi hráčky rozděleno cca 13,4 milionů USD, což při odhadovaných příjmech ligy činí podíl cca 22-25 %.[12] V roce 2015 přitom podíl hráček dosahoval přibližně 33 %. Tento pokles se dá snadno vysvětlit. ESPN několik let hradila WNBA za roční televizní práva částku 12 milionů USD. V roce 2017 se tento příjem zvýšil na 25 milionů USD, odměny hráček však zůstaly stejné. I když se tak příjmy ligy zvýšily minimálně o 20 %, na odměnách hráček se to neprojevilo. To hráčky pobouřilo a začaly se u vedení ligy dovolávat vyšších odměn. Na rozdíl od týmu amerických fotbalistek[13] však nežádaly stejně vysoké odměny jako hráči NBA, nýbrž stejný podíl na příjmech ligy.[14] To však vedení WNBA s odkazem na obsah kolektivní smlouvy zásadně odmítlo.

 

Hlavním důvodem je kolektivní smlouva z roku 2013

Kolektivní smlouvy NBA a WNBA se zásadně liší. Zatímco hráčům NBA kolektivní smlouva garantuje odměny ve výši 50 % ročních příjmů ligy,[15] kolektivní smlouva mezi WNBA a asociací hráček se podílu na příjmech ligy věnuje pouze v sekci příjmů z prodeje vstupenek. Pokud tak příjem z prodeje lístků přesáhne stanovený limit, vyplatí liga hráčkám bonus ve výši 15-20 %.[16] Zatímco hráči NBA tak každý rok obdrží podíl na celkových příjmech ligy, odměny hráček jsou smlouvou zafixované na 7 let s meziročním růstem o 2 % (cca 1500 USD) s možností bonusů.

Hráčky po dobu dvou let usilovaly o navýšení tohoto podílu a zlepšení dalších podmínek, WNBA však tyto požadavky odmítala. Hráčská asociace (WNBPA) tak v říjnu 2018 uspořádala hlasování o odstoupení od kolektivní smlouvy a v listopadu téhož roku oznámila, že od smlouvy odstupuje.[17] Smlouva sice nadále zůstala v platnosti až do října 2019, vzhledem k tomu, že se na obsahu nové smlouvy strany do té doby neshodly, jednání o nové smlouvě byla prodloužena.[18]

 

Nová kolektivní smlouva pro období 2020 – 2027

Dne 14. 1. 2020 WNBPA a WNBA oznámily, že došlo k dohodě na obsahu nové kolektivní smlouvy. Nejpodstatnější změnou je navýšení odměn až o 53 % (sestávajících ze základní mzdy a výkonnostních či jiných bonusů), v důsledku čehož by odměny nejlepších hráček měly dosáhnout až 500 tisíc USD ročně (trojnásobku dosavadního maxima). Průměrná odměna hráček by po poprvé v historii měla být šesticiferná ve výši 130 tisíc USD a minimální odměna hráček by měla být zvýšena ze 42 tisíc USD na 57 tisíc USD.[19] Smlouva současně zavádí 50% podíl hráček na ročním příjmu ligy tak, jako u mužů.[20]

Odměny hráček však nejsou jedinou významnou změnou. Nová kolektivní smlouva slibuje rovněž lepší cestovní podmínky, na které si hráčky taktéž dlouhodobě stěžovaly. Hráčky totiž na zápasy cestovaly převážně komerčními lety s mnoha přestupy v běžné ekonomické třídě. Takový způsob cestování je však pro mnoho hráček při výšce přes 200 cm přinejmenším nepohodlný. V případě zpožděných letů hráčky přicházely o plánovaný odpočinek na hotelu, což vyústilo i v rušení zápasů, neboť hráčkám hrozilo po mnohahodinovém cestování bez odpočinku zvýšené riziko zranění. I přesto, že hráčky budou nadále létat komerčními lety, WNBA jim v nové smlouvě garantuje sedadla „economy plus“ s větším prostorem a nově rovněž samostatné pokoje na hotelech.[21]

Další významnou změnou je podpora hráček v mateřství – smlouva hráčkám nově garantuje plnou výši základní roční odměny při mateřské a roční podporu 5 tisíc USD jako příspěvek na péči, včetně dvoupokojového ubytování pro kojící matky při cestování na zápasy.[22] Pro hráčky je dále vytvořen nový program pro podporu duševního zdraví, nutričního poradenství a zajištěny služby dalších odborníků.[23]

 

Dopustila se WNBA diskriminace?

Nutno říct, že dosavadní rozdíl mezi 50% podílem hráčů a cca 22% podílem žen na příjmech WNBA se jeví jako diskriminační. Požadavek hráček, aby rovněž dostávaly stejný podíl na příjmech své ligy je legitimní, v debatách se však často ozýval názor, že to není v silách ligy, neboť takový požadavek nezohledňuje fixní náklady, které jsou k poměru příjmům WNBA mnohem vyšší než u NBA. Nová kolektivní smlouva však tyto názory vyvrací, když počítá s navýšením finančních prostředků na odměny a výdaje hráček o více než polovinu. Vzhledem k tomu, že WNBA neoznámila žádné plány pro navýšení příjmů ligy, lze se domnívat, že v ekonomických silách WNBA bylo hradit hráčkám vyšší odměny, nečinila tak však pouze z důvodu obsahu kolektivní smlouvy.

Byť se tak zdá, že WNBA využila obsahu kolektivní smlouvy k diskriminaci hráček, je třeba zdůraznit, že samy hráčky se na jejím obsahu podílely prostřednictvím hráčské asociace. WNBA jistě benefitovala z ujednání smlouvy, když hráčkám vyplácela „nízké“ odměny i přes výrazné růsty příjmů celé ligy, kolektivní smlouvu však neporušila. S odkazem na soudní spor amerických fotbalistek (psali jsme zde), ve kterém soud (nepravomocně) žalobu zamítl právě s odkazem na platná ujednání kolektivní smlouvy, by tak pravděpodobně u soudu neuspěly ani hráčky WNBA. V případě, že by se však obdobný spor řešil na území EU, šance hráček by byly výrazně vyšší. Soudní dvůr EU totiž opakovaně judikoval, že kolektivní smlouva a její obsah nemůže být důvodem pro ospravedlnění rozdílného odměňování, a to ani za situace, kdy strany o kolektivní smlouvě řádně vyjednávaly.[24] Vzhledem k tomu, že WNBA je „dceřinou“ organizací NBA a lze tak mluvit v podstatě o jednom zaměstnavateli,[25] musela by WNBA evropským soudům předložit jiné objektivní důvody, které by rozdílný systém odměňování hráčů a hráček ospravedlňoval. Takovým důvodem by přitom mohly být právě např. fixní náklady na organizaci ligy, které by znemožňovaly poskytovat hráčkám stejný podíl na příjmech ligy. Vzhledem k tomu, že nová kolektivní smlouva však hráčkám stejný podíl na příjmech ligy přiznává, lze usoudit, že žádné objektivní důvody, které by takový systém odměňování znemožňovaly, v současnosti neexistují.

Případ amerických fotbalistek a basketbalistek by se mohl stát inspirací pro boj za spravedlivé odměny pro mnoho dalších sportovců a sportovkyň. Ti se mohou proti odměnám bránit žalobou dle právních řádů jednotlivých států či na základě přímého účinku čl. 157 SFEU (v evropských státech). Žaloby proti diskriminačním odměnám přitom nejsou výjimkou ani u nás – stačí si vzpomenout na aktuální judikát Nejvyššího soudu z července roku 2020 (sp. zn. 21 Cdo 3955/2018), ve kterém zamítl dovolání žalované (České pošty) a vyslovil souhlas s rozhodnutím soudů nižších stupňů, že rozdílné mzdy zaměstnanců na stejných pozicích pracujících v jiných městech (v Praze a na Moravě) jsou protiprávní.

 

Závěrem

Byť se ujednání kolektivní smlouvy z roku 2013 jeví v kontextu kolektivní smlouvy NBA jako diskriminační, pravděpodobná žaloba hráček by u amerických soudů neobstála. Zvolily tak nejlepší možné řešení, když odstoupením od smlouvy měly možnost vyjednávat o podmínkách nové smlouvy. Ujednání nové kolektivní smlouvy pak prokazují, že na straně WNBA neexistují objektivní důvody, které by bránily stejnému systému odměňování jako u hráčů NBA a hráčky tak počínaje rokem 2021 získají stejný podíl na příjmech své ligy jako hráči NBA.

Takový systém odměňování již lze považovat za v souladu se zásadou rovného odměňování vyjádřenou v čl. 157 SFEU. Je třeba totiž vždy myslet na to, že cílem zásady rovného odměňování není absolutní rovnost odměn, nýbrž takové rozdílné odměny, které jsou založeny na objektivních důvodech. Je zřejmé, že v silách WNBA není hradit hráčkám stejně vysoké odměny jako hráčům NBA – o to však hráčky ani neusilovaly. I přes to, že průměrný roční výdělek hráček WNBA pro rok 2021 bude cca 130 tisíc USD a průměrný výdělek hráčů NBA více než 7,8 milionů USD, nový systém odměňování již nelze považovat za diskriminační, neboť oba systémy garantují hráčům a hráčkám stejný podíl na příjmech lig, a tedy stejnou příležitost k dosažení odměn.

Nová kolektivní smlouva basketbalistek tak nejen podpořila debatu o (ne)spravedlivých odměnách a podmínkách žen v profesionálním sportu, ale dala světu důležitý příklad spravedlivého odměňování, který by mohly adaptovat i další týmové sporty. Případ amerických basketbalistek tak může být inspirací pro mnoho sportovkyň a hráčských asociací, které v budoucnu čeká kolektivní vyjednávání.

 


[1] SPORTING INTELLIGENCE. Global sport salaries survey. [online]. 2017 [cit. 2019-10-11]. Dostupné z https://globalsportssalaries.com/GSSS%202017.pdf.

[2] Tamtéž.

[3] Tamtéž.

[4] BASKETBALL REFERENCE. 2019-20 NBA Player Contracts [online]. [cit. 2019-12-27]. Dostupné z https://www.basketball-reference.com/contracts/players.html

[5] DOYLE, Alyson. Average Salary Information for US Workers. In: thebalancecareers.com [online]. 10. 5. 2019 [cit. 2019-12-27]. Dostupné z https://www.thebalancecareers.com/average-salary-information-for-us-workers- 2060808.

[6] BASKETBALL REFERENCE. 2019-20 NBA Player Contracts [online]. [cit. 2019-12-27]. Dostupné z https://www.basketball-reference.com/contracts/players.html.

[7] STATISTA. Total NBA league revenue from 2001/02 to 2017/18 [online]. February 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z https://www.statista.com/statistics/193467/total-league-revenue-of-the-nba-since-2005/.

[8] BERRI, David. Basketball’s Growing Gender Wage Gap: The evidence the NWBA players are underpaid. In: forbes.com [online]. 20. 9. 2017 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z https://www.forbes.com/sites/davidberri/2017/09/20/there-is-a-growing-gender-wage-gap-in-professional- basketball/#127600b036e0.

[9] LOUGH, Nancy. The case for boosting WNBA player salaries. In: theconversation.com [online]. 9. 8. 2018 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z https://theconversation.com/the-case-for-boosting-wnba-player-salaries-100805.

[10] SIMILIEN, Christina. Gender Plays Key Role In WNBA Pay Equality Battle. In: ebony.com [online]. 9. 11. 2018 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z https://www.ebony.com/entertainment/gender-plays-key-role-in-wnba-pay- equality-battle/.

[11] Tamtéž.

[12] BERRI, David, ref. 8.

[13] LINHARTOVÁ, Denisa. Genderová diskriminace ve fotbale aneb boj amerických fotbalistek za spravedlivé odměny. In: iurium.cz [online]. 16. 10. 2020 [cit. 2021-01-27]. Dostupné z https://www.iurium.cz/2020/10/16/genderova-diskriminace-ve-fotbale-aneb-boj-americkych-fotbalistek-za-spravedlive-odmeny/.

[14] BERRI, David. WNBA Players Are Simply Asking For A Greater Share Of WNBA Revenues. In: forbes.com [online]. 4. 9. 2018 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z https://www.forbes.com/sites/davidberri/2018/09/04/what- wnba-players-want/#4810b92233eb.

[15] Tamtéž.

[16] WNBA Collective Bargaining Agreement 2014-2021, Art. XII, s. 99-100.

[17] VOEPEL, Mechelle. WNBA players opt out of CBA, can start negotiating sooner. In: espn.com [online]. 1. 1. 2018 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z https://www.espn.com/wnba/story/_/id/25146279/wnba-players-opt-cba-start- negotiating-sooner.

[18] WNBA. WNBA And WNBPA Statement Regarding Extension Of Collecting Bargaining Process [online]. 28. 10. 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z https://www.wnba.com/news/wnba-and-wnbpa-statement-regarding- extension-of-collective-bargaining-process/.

[19] WNBA. WNBA and WNBPA Reach Tentative Agreement On Groundbreaking Eight-Year Collective Bargaining Agreement [online]. 14. 1. 2020 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z https://www.wnba.com/news/wnba- and-wnbpa-reach-tentative-agreement-on-groundbreaking-eight-year-collective-bargaining-agreement/.

[20] Tamtéž.

[21] CASH, Meredith. The WNBA has a new CBA. In: businessinsider.com [online]. 15. 1. 2020 [cit. 2021-01-17]. Dostupné z https://www.businessinsider.com/new-wnba-cba-improves-salaries-maternity-leave-marketing-travel-2020-1.

[22] Tamtéž.

[23] Tamtéž.

[24] Např. rozhodnutí SDEU ve věci C-127/92, Dr. Pamela Mary Enderby v. Frenchay Health Authority and Secretary for State of Health, nebo rozhodnutí ve věci C-400/93, Specialarbejderforbundet i Danmark proti Dansk Industri, původně Industriens Arbejdsgivere, jednající za Royal Copenhagen.

[25] WNBA ve skutečnosti vznikla jako podřízená organizace NBA. Většina klubů WNBA je vlastněna stejnými vlastníky jako kluby NBA, NBA vlastní její ochranné známky, duševní vlastnictví, vytváří její ligový plán a schvaluje většinu významných rozhodnutí (včetně systému odměňování), nezávislost WNBA je tak velmi omezená.

In this article

Join the Conversation