Průzkum pracovního trhu: Jak koronavirus mění pracovní trh právníků

2626 1
2626 1

Úvod

Současná pandemická situace má bezesporu vliv i na trh práce právníků. Pracovní prostředí se z velké části přesunulo do on-line světa, a je tak třeba se vypořádat s novými výzvami, jako je rotace pracovních týmů, video hovory, organizace pracovních týmů po internetu. Je třeba si udržet zkušené zaměstnance a zároveň získat mladé talenty. Nábory je nutno koncipovat mnohem promyšleněji. Mezi zaměstnanci je evidentní zájem o jistoty a stabilitu. Jak se s těmito výzvami vypořádává pracovní trh? Na to jsme se ptali HR agentur a personalistů, kteří na tomto trhu stojí v první linii.

  • Jak se pandemická situace a nastupující ekonomická krize dotýká pracovního trhu právníků a v čem je tato krize jiná než ta předchozí?
  • Změnily se nějak požadavky uchazečů a zaměstnavatelů? Dochází ke snížení fluktuace?
  • Jsou některé právní oblasti momentálně v útlumu, a naopak jiné se těší renesanci či dokonce boomu?
  • Jak velkou normou se stal home office? Je home office stále považován za benefit?
  • Láká absolventy více než dřív pozice podnikového právníka či státní sféra?
  • Co lze doporučit uchazečům s ohledem na poptávku zaměstnavatelů?

Nejen na tyto otázky odpovídali personalisté a oslovené HR agentury, kteří se náborem právníků zabývají. Jejich odpovědi naleznete v následujícím rozhovoru.

 

Rozhovor

1. Registrujete, že by se pandemická situace a nastupující ekonomická krize výrazně dotýkaly pracovního trhu právníků?

Adam Všetíček, HR Manager, Simple Step

Výrazně zatím nikoliv, ale v jistém ohledu ano. V ohrožení se ocitly hlavně juniorní pozice, a to jak koncipientské, advokátní, tak i pozice podnikových právníků. Čím více jsou společnosti navázány na globální ekonomiku, tím více se na pracovním trhu v této době chovají obezřetně.

Ladislav Hájek, Branch Manager (Praha), Grafton Recruitment

Ne tak výrazně jako třeba u pozic v administrativě. Nicméně určité změny vidíme. Například se hodně setkáváme s neprodlužováním smluv. Pokud není na straně managementu advokátních kanceláří úplná spokojenost, pak smlouvy nejsou prodlužovány. Zároveň vidíme drobné snižování odměn. U jedné třetiny advokátů a právníků došlo k mírnému snížení – mírné znamená kolem 10 %. U mezinárodních kanceláří se zase častěji setkáváme s pozastavením náboru. Navyšování počtu lidí v advokátních kancelářích je tak nižší, než tomu bylo vloni. Práce je pak rozdělena mezi stávající lidi. Obecně je i v tomto segmentu vidět nejistota, kdy firmy nevědí, co je přesně čeká a na co se mají připravit.

Veronika Stepanová, Recruitment Consultant, Hays (oblast Legal & Office Professionals)

Trh práce byl samozřejmě pandemií zasažen, nicméně právní pozice zůstaly v oblasti náborů poměrně aktivní. Byla zvýšena poptávka po rolích interních právníků, koncipientů či paralegal, pozastavily se však nábory na role více seniorní, jako jsou třeba advokáti.

Konzultant (BRIGHT HR)

Ano. Obsazuje se méně juniorních pozic a obsazovaných pozic výrazně ubylo.

 

2. V čem je tato krize jiná než ta před cca 10 lety?

Adam Všetíček, HR Manager, Simple Step

Naše společnost funguje na pracovním trhu od roku 2015, takže z roku 2010 nedisponujeme dostatečně detailními daty z pracovního trhu. Co se týče hodnocení současné krize, můžeme zatím jen odhadovat, že bude mít vliv na pracovní podmínky zaměstnanců – podobu pracovní doby (kancelář vs. home office), ale i způsob odměňování (vyšší bonusová složka odměny a nižší základ).

Ladislav Hájek, Branch Manager (Praha), Grafton Recruitment

Situace je natolik odlišná, že srovnání nemáme.

Veronika Stepanová, Recruitment Consultant, Hays (oblast Legal & Office Professionals)

Hlavní rozdíl bude patrně v její nepředvídatelnosti, nejistotě dalšího vývoje. Pandemie udeřila velmi rychle a v jejím důsledku bylo potřeba zavést změny, jako byl například plošný home office nebo hybridní pracovní týmy, které patrně v určité míře přerostou ve změny trvalé. V porovnání s ekonomickou krizí kolem roku 2010 má nyní Česká republika výrazně méně nezaměstnaných a stále násobně větší počet otevřených pracovních míst. Některé sektory jsou nyní více krizí zasaženy než jiné, dopad krize předchozí byl více plošný.

Konzultant (BRIGHT HR)

Nedokážeme posoudit z námi dostupných dat.

 

 3. Změnily se požadavky uchazečů (zejména mzdová očekávání)?

Adam Všetíček, HR Manager, Simple Step

Dlouhodobě jsme vypozorovali, že očekávání čerstvých absolventů se nejčastěji drží průměrné mzdy v České republice. U pozic advokátních a podnikových právníků jsou zejména poslední dva roky představy ohledně odměny poměrně konstantní. Vzrůstá důležitost bonusů a transparentnosti metod, jak mohou být dosaženy.

Ladislav Hájek, Branch Manager (Praha), Grafton Recruitment

Pracovní poměr na dobu neurčitou je nyní častější požadavek ze strany kandidátů, případně jakákoli forma stability. Větší zájem je také o mezinárodní advokátní kanceláře, nevýhodu toho, že se jedná často o velké korporáty, nyní kandidáti tolik nevnímají. Naopak malé kanceláře to nyní mají horší. To je docela změna, protože dřív byly právě menší kanceláře ve větší oblibě. Zároveň také táhnou dobrá jména velkých firem na trhu.

Veronika Stepanová, Recruitment Consultant, Hays (oblast Legal & Office Professionals)

Kandidáti povětšinou chápou situaci a přizpůsobují tak i své mzdové požadavky. K dramatickým změnám ale nedochází. Stejně tak patří mezi jejich požadavky nyní i možnost pracovat z domova či flexibilní pracovní doba.

Konzultant (BRIGHT HR)

Ano. Někteří uchazeči snížili svoje finanční očekávání.

 

4. A jak je to se změnou požadavků zaměstnanců? Je pravda, že se snížila fluktuace a je dnes menší odvaha měnit práci?

Adam Všetíček, HR Manager, Simple Step

Ano, fluktuace se snížila. A považuji to za přirozenou reakci na obou stranách. Nervozita ohledně stabilního příjmu se projevila i v advokacii a nabídek ubylo.

Ladislav Hájek, Branch Manager (Praha), Grafton Recruitment

Na 100 %, zaměstnanci chtějí jistotu. Platí to stejné jako u jiných profesí. Pokud zaměstnanci nemají nějaký zásadní důvod, tak zůstávají. Spíš vyčkávají a nevrhají se do nejistoty. Důvody pro hledání práce mohou být výrazné snížení mzdy a také výrazné navýšení práce.

Veronika Stepanová, Recruitment Consultant, Hays (oblast Legal & Office Professionals)

Nepříznivá situace na pracovním trhu přispěla ke snížení fluktuace nejen v právním sektoru, ale i napříč dalšími obory. Důvodem je především nejistá a neustále se měnící situace, ale také zdlouhavá výběrová řízení, která nyní mohou trvat několik týdnů či dokonce měsíců.

Konzultant (BRIGHT HR)

Ano. Většina právníků případné změny zaměstnání odložila.

 

5. Ještě začátkem roku byl problém s nízkým počtem uchazečů. Registrujete, že by se hlásilo na vypsané pozice více uchazečů?

Adam Všetíček, HR Manager, Simple Step

První polovina roku 2020 byla v tomto ohledu podprůměrná, což ještě umocnila pandemie covidu. Od června do září jsme však byli na podobných číslech jako v minulých letech.

Ladislav Hájek, Branch Manager (Praha), Grafton Recruitment

Ne, určitě se nehlásí v celkové míře více kandidátů. Jednak je tedy ten nábor obecně menší – hledá se méně pozice, ale zároveň zaměstnanci chtějí více zůstat tam, kde jsou. Pokud na některých pozicích jsou reakce vyšší, pak jde často o zcela nerelevantní profily. Nebo hodně špatné profily těch, kteří práci ztratili – často kvůli svým (ne)kvalitám.

Veronika Stepanová, Recruitment Consultant, Hays (oblast Legal & Office Professionals)

Ano, ze strany uchazečů vnímáme větší aktivitu.

Konzultant (BRIGHT HR)

Ano. Potvrzuji, že uchazečů přibylo.

 

6. Lze říct, že by se hlásili kvalifikovanější lidé než dříve? Změnili se nějak požadavky na uchazeče?

Adam Všetíček, HR Manager, Simple Step

Hovoříme-li o časovém horizontu posledních pěti let, tak ano. Přibývá uchazečů se zahraničními zkušenostmi, a také titul LL.M. je častější. V rámci změn požadavků kladených na uchazeče shledávám hlavní rozdíl v jazykových nárocích. Bez dobré znalosti anglického jazyka se možnosti uchazečů úží.

Ladislav Hájek, Branch Manager (Praha), Grafton Recruitment

Kvalifikovanější lidé se nehlásí, požadavky však mírnější jsou. Tam, kde to lze, samozřejmě. Například s bezpodmínečnými 2 lety praxe se tolik nepotkáváme. U koncipientů a u juniornějších profilů si to firmy mohou dovolit. U pozic advokátů to samozřejmě nejde a tam tedy snížení kvalifikace a požadavků neregistrujeme.

Veronika Stepanová, Recruitment Consultant, Hays (oblast Legal & Office Professionals)

Požadavky firem se nijak radikálně nezměnily, vzhledem k tomu, že povaha jejich práce zůstává stejná. Každopádně kandidáti nyní disponují zkušenostmi, které získali během studia, popřípadě jazykovou vybaveností. V čem vidíme mezeru, je znalost dalšího jazyka, nad rámec angličtiny. Stále více pozic nyní vyžaduje znalost alespoň dvou jazyků.

Konzultant (BRIGHT HR)

Advokátní kanceláře striktně trvají na svých požadavcích, a když někoho přijmou, musí to stát za to.

 

7. Jaké právní oblasti mají momentálně největší perspektivu, a v jakých naopak pozorujete útlum, soudě podle poptávky po pracovní síle?

Adam Všetíček, HR Manager, Simple Step

Prim hraje obchodní právo včetně corporate governance a transakcí. Nemovitosti a právo stavební se jeví v rámci poptávky stabilně a právo informačních technologií má čím dál silnější pozici. Útlum v konkrétním právním odvětví jsme nezaznamenali.

Ladislav Hájek, Branch Manager (Praha), Grafton Recruitment

Dlouhodobě se dá říct, že trestní právo není v oblibě, dále M&A a nemovitostní právo. Hodně oblíbené pak je právní problematika kolem GDPR a duševního vlastnictví. Obecně táhne také obchodní právo a obecná praxe jako taková je také zajímavá. Ze strany zaměstnavatelů je to těžké, tam je to hodně různé. Nemáme pocit, že by na tohle měla pandemická situace nějaký vliv.

Veronika Stepanová, Recruitment Consultant, Hays (oblast Legal & Office Professionals)

Zaměření, o které je momentálně největší zájem, je zcela jistě korporátní právo, real estate nebo IT/IP právo. Nižší zájem ze strany uchazečů pozorujeme v oblasti rodinného a trestního práva nebo litigace.

Konzultant (BRIGHT HR)

I přesto, že obsazovaných pozic v oblasti real estate / developmentu ubylo, i tak jsou tyto profily stále žádané. Zaznamenali jsme i více požadavků na vyhledání uchazečů v oblasti sporů a litigací.

 

8. Počet koncipientů stále klesá. Lze říct, že by absolventy právnických fakult více lákala státní sféra či podnikový právník?

Adam Všetíček, HR Manager, Simple Step

Dříve jsme opakovaně od čerstvých absolventů při pohovorech slýchali, že mzdy advokátních koncipientů v Praze nemohou pokrýt náklady na vlastní bydlení. V tomto ohledu byly pak mzdy podnikových právníků pro absolventy lákavější. Přitom faktický rozdíl ve mzdách nebyl tak velký, ale důsledky jsou takové. Pokud zůstane koncipientská praxe tříletá a nebude se prodlužovat a zároveň se nebudou zavádět další podmínky, tak si troufám tvrdit, že se tento trend zastaví a počet koncipientů bude naopak stoupat. To souvisí se dvěma faktory. Prvním faktorem je, že mzdy koncipientů se zvyšují, a druhým, že v advokacii vzniká čím dál více advokátních kanceláří, které ví, jak absolventy zaujmout.

Ladislav Hájek, Branch Manager (Praha), Grafton Recruitment

Studenti se hodně ptají na pozice interního právníka. Registrujeme u takových pozic mnohem více reakcí. Cesta advokacie není určitě pro studenty tou první. Státní sféru nemůžeme komentovat, protože v tomto směru nemáme žádné klienty a zároveň se setkáváme jen s uchazeči, kteří státní sféru nepreferují.

Veronika Stepanová, Recruitment Consultant, Hays (oblast Legal & Office Professionals)

Mnoho absolventů se nyní rozhoduje nejen na základě nabízené mzdy, ale také benefitů a pracovní doby, popřípadě výše zmíněné možnosti práce z domova. Častokrát se stane, že uchazeč upřednostní práci podnikového právníka či praxi ve státní sféře, protože taková práce nabízí stabilní pracovní dobu a celkově klidnější pracovní život. Oblíbenou volbou jsou také menší advokátní praxe, kde mají uchazeči možnost dohodnout se na pracovní době a kde mohou najít work-life balance.

Konzultant (BRIGHT HR)

Ano. Hodně absolventů se vydává cestou korporátního světa.

 

9. Jak velkou normou se stal home office? Je pravdou, že zájem o tento benefit opadá?

Adam Všetíček, HR Manager, Simple Step

Příležitostný home office byl a bude žádaným benefitem a pravděpodobně se stane větší normou. Současná pandemie mimo jiné zvýšila potřebu apelovat na ty, kteří by dosud přišli do práce „trochu“ nemocní, aby zůstali doma. Na základě těchto zkušeností lze nyní očekávat větší otevřenost firem vůči modelu home office.

Ladislav Hájek, Branch Manager (Praha), Grafton Recruitment

Ano, je to tak, že advokáti ve většině případů pracovat z domova nechtěli. Advokátní kanceláře často musely nechat pracovat z domu i podpůrnou sílu – ti to naopak ocenili, jenže advokáti pak neměli takový servis. Jakmile tedy byl prostor být v kanceláři, tak se advokáti co nejdříve vraceli a spolu s nimi i všichni ostatní. Ukazuje se, že je pro ně důležitý tým a podpora od asistentek a dalšího supportního týmu. Pro personální oddělení pak bylo mnohdy komplikované vymyslet a naplánovat rotace těchto zaměstnanců, aby v kancelářích byla mezi zaměstnanci alespoň elementární preventivní ochrana.

Veronika Stepanová, Recruitment Consultant, Hays (oblast Legal & Office Professionals)

Právě naopak. V důsledku současné situace pozorujeme velký nárůst zájmu o tento benefit. Mezinárodní kanceláře již tímto způsobem fungovaly i před pandemií a neočekávají, že advokáti budou v kanceláři na denní bázi.

Konzultant (BRIGHT HR)

Home office se stal standardem a kandidáti se již na tento benefit aktivně neptají, jelikož s ním automaticky počítají.

 

10. Pozorujete, zda stoupá zájem o práci mimo Prahu?

Adam Všetíček, HR Manager, Simple Step

Působíme převážně v Praze. Z této perspektivy pracujeme s uchazeči z celé České republiky, kteří se ale ucházejí o pracovní pozice v Praze. Počet těchto uchazečů je konstantní.

Ladislav Hájek, Branch Manager (Praha), Grafton Recruitment

Na tohle nemůžeme fundovaně odpovědět. Nesetkáváme se s poptávkami mimo Prahu. Stále je většinou hlavním požadavkem Praha. Dokonce to je i tak, že kandidáti očekávají práci v advokátních kancelářích jen v Praze a to hlavně v centru. S lokalitou mimo centrum tak může být problém. U vnitropodnikových právníků je situace jiná, kandidáti tam jsou více flexibilní.

Veronika Stepanová, Recruitment Consultant, Hays (oblast Legal & Office Professionals)

V rámci právních pozic jsme tento trend nezaznamenali.

Konzultant (BRIGHT HR)

Tento trend nepozorujeme.

 

11. Domníváte se, s ohledem na narůstající počet advokátů, že má toto povolání pro dnešní absolventy budoucnost?

Adam Všetíček, HR Manager, Simple Step

Samozřejmě, ale advokacie bude čím dál více pro soutěživé typy lidí. Důležitou roli bude hrát specializace a schopnost propojit právní znalosti s těmi byznysovými jako marketing, business development či risk management.

Ladislav Hájek, Branch Manager (Praha), Grafton Recruitment

Advokáti budou vždy potřeba. Zejména pak velká advokacie je v kurzu a rozhodně má velkou budoucnost.

Veronika Stepanová, Recruitment Consultant, Hays (oblast Legal & Office Professionals)

Advokacie má zcela jistě budoucnost, nicméně mění se zájem o různá zaměření a požadavky na jazykovou vybavenost. Velkou výhodu do budoucna a možnost širšího výběru uplatnění budou mít ti uchazeči, kteří hovoří anglicky a německy.

Konzultant (BRIGHT HR)

Ano. Profese Právník či Lékař byly, jsou a budou vždycky nejváženějšími a nejdůležitějšími povoláními.

 

12. Co byste doporučil uchazečům? Je něco, po čem zaměstnavatelé projevují eminentní zájem?

Adam Všetíček, HR Manager, Simple Step

Rozhodně je pro uchazeče výhodné získat zkušenosti ze zahraničních univerzit, ať už absolvováním programu Erasmus či po vlastní ose. Zaměstnavatelé tento faktor vnímají pozitivně z mnoha důvodů, především však kvůli jazykové vybavenosti a většímu rozhledu v právním světě. Dále bych doporučil trénovat prezentační schopnosti a komunikační dovednosti. To, jak kandidát dokáže zapůsobit při osobním setkání, nenahradí sebelepší životopis.

Ladislav Hájek, Branch Manager (Praha), Grafton Recruitment

Nízká fluktuace, loajalita – zejména u koncipientů – je velmi ceněná. Dále je třeba vybalancovat reálná mzdová očekávání a často nesmyslně požadovanou flexibilitu (work-life balance). Něco takového není v souladu s oborem. Takové požadavky pak klienty odrazují.

Veronika Stepanová, Recruitment Consultant, Hays (oblast Legal & Office Professionals)

Zcela jistě můžeme doporučit získávat praxi již během studia, věnovat se studiu jazyků a právní terminologie i v jiných jazycích, než je angličtina. Právě tyto kvality nyní zaměstnavatelé upřednostňují. Čemu se naopak vyhnout je častá fluktuace zaměstnání.

Konzultant (BRIGHT HR)

Být skromnější, reagovat rychle na změny a přizpůsobit se, chtít pracovat a práci obětovat více.

 

Shrnutí

Nové výzvy

Současná krize a situace je zcela odlišná od ekonomické krize před 10 lety a přináší zcela nové výzvy – distanční komunikace, hybridní a rotační pracovní týmy[1] a home office se stávají normou. Pracovní trh právníků byl pandemií zasažen, ale nábory zůstávají poměrně aktivní.

 

Home office

U home office lze očekávat, že bude čím dál rozšířenější u právnických pozic, avšak např. u back office se ukázalo, že z domova není jeho pomoc zdaleka tak efektivní. To odpovídá i tomu, že pracovníci back office zajišťují korespondenci a datové zprávy, které ne vždy probíhají elektronicky.

 

Apel na nemocné

Dříve často vídané docházení do práce mírně nemocnými zaměstnanci se stává minulostí. Domnívám se, že bude na zaměstnance více apelováno, aby raději zůstali doma, pokud mají příznaky zejména infekčního onemocnění. V tomto ohledu lze mít za to, že dojde k nárůstu počtu dnů indispozičního volna (tzv. sick days).

 

Uchazeči chtějí hlavně jistotu

Uchazeči by měli počítat s distančním a delším výběrovým řízením. U uchazečů je patrná vzrůstající poptávka po jistotě a stabilitě. Dokonce lze pozorovat, že z důvodu jistot jsou ochotni zaměstnanci zůstat i na neperspektivních místech. Jednoznačně se mezi zaměstnanci snížila fluktuace. Uchazeči měli před krizí velmi vysoké požadavky, teď se jejich požadavky více postupně přibližují možnostem zaměstnavatelů. Mzdové požadavky absolventů míří na průměrnou mzdu.

Podle personalistů je patrný větší zájem o pozici interního právníka a obecně o pozice, kde je předpoklad většího klidu a jistoty. Mezi uchazeči trvá zájem o práci v Praze, trend vyhledávání práce mimo Prahu není zjevný. Mezi personalisty nicméně nepanuje shoda na tom, zda je větší zájem o menší advokátní kanceláře nebo tzv. korporáty.

 

Požadavky na uchazeče

Požadavky na uchazeče ze strany zaměstnavatelů zůstaly prakticky nedotčené. Žádaná je tradičně jazyková vybavenost, a to dalšího jazyka kromě angličtiny, která je považována za nutnost. Dále se pak cení zahraniční zkušenost. Požadavky se tedy rozhodně nezmírňují, a zvláště pak ne u advokátů.

 

Boom v oblasti práva informačních technologií

Shoda není ani na tom, zda některé právní oblasti zažívají útlum. Evidentní je však větší poptávka v oblasti práva informačních technologií včetně problematiky osobních údajů a průmyslového a duševního vlastnictví.

 

Trendy advokacie

Konečně lze říci, že advokacie bude vždy v kurzu. Moderní advokacie se ovšem stává čím dál více prostředím pro soutěživé typy s businessovým přístupem. Bez tahu na branku, jazykových znalostí a ochotě budovat obchodní kontakty se podle mého názoru nelze obejít.

 

Rada uchazečům závěrem

A důležitá poznámka na závěr – aby uchazeč mohl nabídnout na pracovním trhu jakousi unikátní přidanou hodnotu, lze jen doporučit trénovat tzv. soft skills – prezentační schopnosti, komunikační dovednosti, ale i schopnost ovládat moderní technologie a orientovat se v nich.

 


[1] Rozdělení pracovního kolektivu do takových skupin, aby v případě nákazy jednoho z takto utvořeného týmu nebyl paralyzován celý kolektiv, zároveň je však třeba takto vytvořeným týmem zachovat efektivitu a zohlednit nároky jednotlivých zaměstnanců na čerpání dovolené, sickdays atd.

In this article

Join the Conversation