Rok se s rokem sešel a spolek Nugis Finem vyhlašuje již třetí ročník soutěže o nejlepší právní odborný článek Iurium Scriptum Competition. Psát může kdokoliv. Ať už jsi student, doktorand, koncipient, justiční čekatel, advokát, soudce nebo kdokoliv jiný – zúčastni se.

Termín odeslání je neděle 23.9.2018 do půlnoci. Práce se odevzdává prostřednictvím e-mailu. Konkrétně na adrese redakce@iurium.cz. Aby nám tvůj text nezapadl, do předmětu e-mailu uveď: „ISC 2018

Rozsah: doporučený 8 normostran, maximální rozsah není omezen.
Formální náležitosti: odpovídající běžným standardům odborné práce, pro formátování poznámkového aparátu a citací používejte naši citační normu
Témata: nejsou vůbec omezena, jediné omezení je snad jen oblast práva – jinak je ale možné psát o čemkoliv

Ceny:


Kromě výše uvedených cen za první tři místa budou články kladně hodnocené naší redakční radou na našem webu a sociálních sítích. Ty úplně nejlepší dokonce vyjdou i v tištěné podobě – v našem odborném „peer-reviewed“ periodiku Iurium Scriptum. Tahle kombinace je víc než jenom dobrou položkou do tvého životopisu.

Pravidla soutěže:

§ 1: Přihlášením svého článku do soutěže uděluješ výhradní bezúplatnou a časově neomezenou licenci k publikaci na serveru Iurium.cz, případně též také v časopisu Iurium Scriptum s uvedením tvého autorství. Vyhrazujeme si však právo rozhodnout, že tvůj článek nebudeme publikovat. O tomto bychom ti dali vědět a v tom případě by tě pochopitelně udělená licence již k ničemu nevázala a se článkem budeš moci nakládat podle svého.
§ 2: Přihlášené články musí být původní. Text, který již byl někde publikován nebo který již byl použit v nějaké jiné soutěži, není možné přihlásit do Iurium Scriptum Competition, pokud jsme s tímto faktem předem nevyslovili souhlas.
§ 3: Článek bude v anonymizované podobě hodnocen členy redakční rady. Všichni členové redakční rady Iurium.cz jsou vyloučeni z účasti na soutěži.
§ 4: Články jsou v prvním kole hodnoceny vždy dvěma členy redakční rady na základě následujících kritérií:

(A) originalita příspěvku (1-10 bodů),
(B) obsah příspěvku a přesvědčivost jeho závěrů (1-10 bodů),
(C) odborná úroveň příspěvku (1-10 bodů),
(D) formální úroveň příspěvku mimo jazykovou a stylistickou úroveň (1-10 bodů),
(E) jazyková a stylistická úroveň (1-5 bodů).

§ 5: Jeden recenzent tedy může udělit až 45 bodů. Body získané od obou recenzentů se sečtou, maximální počet získaných bodů je tedy 90. Články se následně seřadí podle počtu získaných bodů, přičemž tři články s nejvyšším počtem získaných bodů postupují do finále. Na tyto tři články budou vypracovány další dvě recenze na každý, přičemž hodnotiteli mohou být pouze ti, kdo tuto práci nehodnotili již v prvním kole soutěže. Následně se sečtou u všech prací body ze všech čtyř recenzních posudků, maximální počet bodů je tedy 180. První místo v soutěži získá ten článek, který získal nejvyšší počet bodů.
§ 6: Vyhrazujeme si možnost pravidla této soutěže změnit, případně soutěž zcela zrušit z důvodu malého počtu přihlášených článků.

Harmonogram soutěže:

5.7.2018 – vyhlášení soutěže
23.9.2018 – termín pro odesílání článků
31.10.2018 – (interní) termín pro členy redakční rady k vypracování recenzních posudků v prvním kole
17.11.2018 – vyhlášení výsledků